SAMFUNNSANSVAR

Vi i Stilfull synes det er viktig å ta vare på miljøet. Vi har derfor satt oss som mål at vår boligstyling og alt vi gjør i Stilfull skal legge til rette for å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Vi jobber aktivt mot FN sitt bærekraftsmål 12, om ansvarlig forbruk og produksjon.

Tiltakene vi har satt i gang for å kunne drive miljøvennlig, er blant annet å ha automatisert alle prosesser, og ikke benytte oss av papir. Møbler blir brukt om igjen helt til de eventuelt blir kjøpt. På denne måten hindrer vi unødvendig "bruk og kast". 

Buffing Wood